Thoreme

anticonceptie-masculiene-thermische-en-ro-switch-Labrit-Maxime

10-14-2023

Preambule:

Thoreme wil meer doen dan alleen innoveren op het gebied van reproductieve gezondheid. Bij het ontwikkelen van oplossingen voor testiculaire anticonceptie proberen we een balans te vinden tussen verantwoordelijkheid, resoluut de rechten van vrouwen en alle mensen te steunen, ongeacht hun seksuele geaardheid of genderidentiteit, en te handelen met inachtneming van ecologische vereisten. Door deel te nemen aan onze visie, zet u zich in om de toekomst van anticonceptie opnieuw te definiëren en te werken aan een eerlijkere wereld.

1. Een arbeidsethos:
Bij Thoreme streven we naar een werkomgeving gebaseerd op wederzijds respect en waardigheid. Voor elke vorm van discriminatie of intimidatie is bij ons geen plaats. Al onze interacties, onderzoeken en samenwerkingsverbanden worden uitgevoerd met ethiek en integriteit.

2. Inzet voor gedeelde verantwoordelijkheid:
We streven ernaar een wereld te creëren waarin anticonceptie niet langer een ongelijk gedeelde verantwoordelijkheid is. Gelijke anticonceptie staat centraal in onze missie en elke stap die we zetten is een stap in de richting van deze realiteit.

3. Absoluut respect voor reproductieve rechten:
Reproductieve gezondheid is een fundamenteel recht. Door het recht op autonomie en abortus te steunen, proberen we ervoor te zorgen dat elk individu, ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit, in vrijheid zijn eigen beslissingen kan nemen.

4. Bondgenoten van Actief Feminisme:
Door nauw samen te werken met feministische organisaties en initiatieven dragen we actief bij aan een wereld waarin gender geen beperking vormt.

5. Een diep ecologisch bewustzijn:
Naarmate we vorderen met ons onderzoek en onze ontwikkeling, zorgen we ervoor dat onze ecologische impact minimaal is en dat onze aanpak zo duurzaam mogelijk is.

6. Innovatie ten dienste van iedereen:
Hoewel onze producten zich nog in de ontwikkelingsfase bevinden, wordt elke fase geleid door ons streven om oplossingen te bieden die betrouwbaar, veilig en toegankelijk zijn voor iedereen.

7. Educatie en Open Dialoog:
Door educatieve initiatieven zetten we ons in om het publiek te informeren over de kwesties van testiculaire anticonceptie, reproductieve rechten en de gelijkheid van mensen ongeacht hun seksuele geaardheid en genderidentiteit.

 

Conclusie:
Thoreme is sterk toegewijd aan deze principes en elke fase van onze ontwikkeling is een weerspiegeling van dit handvest.

Laten we samen werken aan een toekomst waarin rechtvaardige anticonceptie niet langer een streven is, maar werkelijkheid wordt.

anticonceptie-masculiene-thermische-en-ro-switch-Labrit-Maxime