Thoreme

Juridische informatie

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 worden de gebruikers van de website van  THOREME in kennis gesteld van deze wettelijke kennisgeving.

Gehost door :

Horizons is een commercieel merk van Pasteoli OÜKeemia tn 410616 Tallinn, Estlandhttps://horizonsacm.be/Téléphone:

+32 494 10 13 39 

[email protected]

Uitgever : Thoreme

E-mail: [email protected]

Website: https: //thoreme.com/

Gebruiksvoorwaarden

De gebruiker mag deze site bekijken voor persoonlijk vermaak of informatie. De gebruiker maghet materiaal op de site uitsluitend afdrukken of downloaden voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik. Alle gedownloade inhoud isuitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bijgevolg kan THOREME niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de computer van de gebruiker of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden.

THOREME informeert de gebruiker over het gebruik van cookies, hun doel, vraagt om toestemming en biedt een manier om ze te weigeren . THOREME kanniet verantwoordelijk worden gesteld voorde hyperlinks die inhet kader van de site zijn aangebracht naar andere bronnen op Internet.

Geleverde diensten

De site is bedoeld om informatie te verstrekken en niet om medisch advies of instructies te geven. Raadpleeg altijd uw arts of apotheker voor advies over de juiste behandeling voor uw behandeling passend bij uw situatie.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze site is eigendom van THOREME, met uitzondering van handelsmerken, logo's of inhoud die toebehoort aan andere bedrijven of verenigingen. Het is u niet toegestaan de inhoud van deze site te verspreiden, te wijzigen, te delen of te herzien, noch een link naar deze site te leggen vanaf sites van derden zonder schriftelijke toestemming van THOREME. Op het gebruik van de website van THOREME is het Franse recht van toepassing.

 

Merk, logo en afbeeldingen

De merkidentiteit, de visuele identiteit en het logo van THOREME en Andro-switch zijn beschermd en mogen zonder schriftelijke toestemming van THOREME niet worden gebruikt, op welk medium dan ook, voor het promoten van producten of diensten, in het bijzonder voor commerciële doeleinden, op straffe van burgerlijke en strafrechtelijke vervolging. Het is toegestaan voor strikt educatieve doeleinden. Voor elk ander gebruik dient u contact op te nemen met THOREME. De op de site beschikbare afbeeldingen omvatten foto's, schermafbeeldingen en illustraties. Behoudens de intellectuele eigendomsrechten van derden zijn de afbeeldingen het exclusieve eigendom van THOREME.

 

Credits

Foto omslag: Rechten voorbehouden

Video : ARDECOM